Gekleurdelenzen.nl
Privacy

Bescherming van de privacy van onze relaties is zeer belangrijk voor ons. Klanten gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Voor zover er op ons wettelijke of andersoortige regels ter zake van privacy van toepassing zijn, zullen wij deze respecteren en naleven.

Wij beperken de registratie van uw gegevens tot het registreren van die gegevens welke noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestelling en de communicatie met u als koper.

Informatie die door ons verzameld wordt, wordt gebruikt om bestellingen te kunnen verwerken en uw toekomstige winkelervaring zo mogelijk nog prettiger te maken. Indien noodzakelijk gebruiken wij uw gegevens om met u in contact te komen inzake een door u geplaatste bestelling.

Adresgegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de toezending en facturering van door de klant aangekochte producten en/of diensten.

Tenzij u daarvoor uitdrukkelijk uw toestemming heeft verleend, worden uw gegevens niet gebruikt voor promotionele activiteiten of beschikbaar gesteld aan derden, behalve voor zover daartoe krachtens wettelijk voorschrift toe wordt genoodzaakt.

Uw persoonlijke gegevens kunnen altijd door u worden opgevraagd en indien nodig gewijzigd of verwijderd worden. Persoonsgegevens worden op verzoek uit de registratie verwijderd als deze gegevens onjuist blijken te zijn; de registratie van deze gegevens het doel van van deze registratie niet dient of wanneer de registratie van deze gegevens in strijd is met enig wettelijk voorschrift.

U kunt door middel van een schriftelijk verzoek, waarin opgenomen, uw naam, woonplaats, telefoonnummer en e-mail adres, en kopie legitimatie inzage krijgen in uw gegevens welke bij ons geregistreerd staan.

Indien wij of derden door inzage onevenredig in hun belangen worden geschaad, kunnen wij de inzage beargumenteerd weigeren. Als geregistreerde wordt u van dit besluit binnen een maand na ontvangst van het verzoek om inzage, middels e-mail op de hoogte gebracht.